ЦИСС Системи

Системот за континуирано снабдување со мастило (CISS - continuous ink supply system), е уред кој овозможува да се намалат трошоците за печатење на инк-џет печатачи, плотер или сите-во-едно уреди.

Со инсталирањето на системот за мастило CISS на инк-џет печатачот ќе добиете одличен квалитет на печатење и голема заштеда на трошоците за печатење.

ЦИСС Системот се состои од кертриџи, слични на оригиналните, мулти-канални патеки за поврзување на резервоарите за мастила со кертриџите и соодветните садови за мастило (резервоари). ЦИСС системот на функционирање е едноставен. За време на процесот на печатење мастилата се консумираат. Како резултат на тоа, се појавува рамномерен доток на мастило во кертриџите. ЦИСС системот е геометриски (системот е дизајниран од страна на комуникација на принцип на резервоарите), кој рамномерно е компензиран со пристигнувањето на мастилото во кертриџите по должината на мулти-каналени патеки. На таков начин еовозможен постојан дотур на мастило во глава за печатење кое што е предвидено.

 

Поставување и монтажа на ЦИСС сисстеми

Ланком Прин е специјализирана компанија која со својот стручен кадар врши професионална монтажа на ЦИСС системите.

 

МОДЕЛИ кој подржуваат интеграција на ЦИСС систем

  • EPSON
  • HP